Hlavná činnosť

Správa bytov

Správa BD sa môže vykonávať aj prostredníctvom Zmluvy o výkone správy. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavrú so správcovskou poločnosťou Zmluvu o výkone správy, účelom ktorej je správa bytového...

Výroba a rozvod tepla

Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. vznikla 01.04.2016 a to rozdelením pôvodnej spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o. na dve samostatné spoločnosti – Služby pre bývanie, s.r.o. a...

Doplnkové služby

Upratovacie služby

Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Služby pre upratovanie Trenčín, s.r.o. vám ponúkame upratovacie služby vnútorných a vonkajších priestorov bytového domu. Služby pre upratovanie Trenčín, s.r.o. zabezpečuje nasledovné...

Remeselné služby

Firma Remeselné služby s.r.o Vám s úplnou odbornosťou a serióznosťou  pomôže vyriešiť technické problémy, ktoré Vám vzniknú na Vašom bytovom dome. Obkladačské práce Pokladanie obkladu v...

Montáž PRVN, rozpočítavanie tepla a regulácia UK

Spoločnosť TTI-Energo, spol. s.r.o. sa tento rok stala súčasťou firiem spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o.Spoločnosť ponúka výmenu a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), rozúčtovanie nákladov na...

Dodávka a montáž bytových vodomerov

Prostredníctvom spoločnosti Služby pre Vás, s.r.o. vám ponúkame dodávku a montáž bytových vodomerov zn. ENBRA. Vybrať si môžete medzi štandardným vodomerom a vodomerom s rádiovým modulom. Štandardný bytový...

Správa domových kotolní

V rámci správy domovej kotolne zabezpečujeme nasledovné služby: Riadenie a bezpečná obsluha prevádzky domovej kotolneZabezpečenie opráv a údržby zariadení domovej  kotolneZabezpečenie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení...