Naše služby

Výkon správy

Správa BD sa môže vykonávať aj prostredníctvom Zmluvy o výkone správy. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavrú so správcovskou poločnosťou Zmluvu o výkone správy, účelom ktorej je správa bytového...

Mandátne služby

Jednou z možnosti správy bytového domu je zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP (SVB). SVB je právnicka osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu, nebytové priestory...

Výroba a rozvod tepla

Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. vznikla 01.04.2016 a to rozdelením pôvodnej spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o. na dve samostatné spoločnosti – Služby pre bývanie, s.r.o. a...

Upratovacie služby

Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Služby pre upratovanie Trenčín, s.r.o. vám ponúkame upratovacie služby vnútorných a vonkajších priestorov bytového domu. Služby pre upratovanie Trenčín, s.r.o. zabezpečuje nasledovné...

Remeselné služby

Firma Remeselné služby s.r.o Vám s úplnou odbornosťou a serióznosťou  pomôže vyriešiť technické problémy, ktoré Vám vzniknú na Vašom bytovom dome. Obkladačské práce Pokladanie obkladu v...

Montáž PRVN, rozpočítavanie tepla a regulácia UK

Spoločnosť TTI-Energo, spol. s.r.o. sa tento rok stala súčasťou firiem spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o.Spoločnosť ponúka výmenu a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), rozúčtovanie nákladov na...