KOMPLEXNÁ SPRÁVA 
BYTOVÝCH DOM​OV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

KOMPLEXNÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOM​OV 
A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Služby pre bývanie, s.r.o.

Sme správcovská spoločnosť pôsobiaca v celom Trenčianskom regióne. Poskytujeme pre bytové domy a nebytové priestory silné zázemie s modernými a komplexnými službami.

Neustále pracujeme na sebe, aby sme Vám vedeli poskytnúť čo najkvalitnejšie služby.

Pôsobíme na trhu

od roku
2007

Spravujeme 

viac ako
250
objektov

Spravujeme 

viac ako
7500
bytov a NP

Vykonávame 
obsluhu

54 
domových kotolní

KOMPLEXNÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Správa bytových domov a nebytových priestorov – výkon správy a mandát pre SVB Obsluha a správa domových kotolní Kontrola technického stavu BD a poradenstvo v riešení technických problémov v BD 24 hodinová havarijná služba  Ú​​držba a opravy spoločných priestorov v BD a bytov Výmena a montáž bytových vodomerov na SV a TUV aj s rádiovým odpočtom Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov a rozpočítavanie nákladov na ÚK Vyregulovanie a preregulovanie systémov UK a TUV Riešenie problémov s ÚK a TÚV Upratovanie bytových domov Zvýhodnené poistenie bytových domov

Nájdete nás

TRENČÍN
Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412
911 01 Trenčín

DUBNICA NAD VÁHOM 
Služby pre bývanie Dubnica, s. r. o.
Námestie Matice slovenskej 1294/10
018 41  Dubnica nad Váhom