Začiatok vykurovacej sezóny predpokladáme od 28.9.2020

Na základe predpovede počasia a predpokladaného vývoja teplôt ako dodávateľ tepla plánujeme zahájiť vykurovanie od pondelka 28.9.2020.

Samozrejme vykurovanie bude spustené po splnení zákonných povinností podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa č. 152/2005 Z. z..

V prípade, že zaznamenáte problém s vykurovaním žiadame Vás, aby ste dodržiavali nasledovný postup:

  1. Informovať o probléme zástupcu Vášho bytového domu správcu alebo predsedu SVB
  2. Príčinu problému hľadať najskôr vo Vašom bytovom dome, t.j. identifikovať či je problém len na jednom radiátore (zväčša problém s termostatickým ventilom na radiátore), na stupačke (zväčša problém potreba odvzdušniť systém, alebo uzavretý stupačkový ventil alebo nefunkčné hydraullické vyregulovanie)
  3. Ak má problém s vykurovaním celý dom, predseda SVB alebo správca bytového domu kontaktujú dodávateľa tepla – dispečing Výroby tepla na t.č. 0905 648 437

Pár rád pri začiatku vykurovania:

  • Termostatické hlavice pred spustením otvoriť na maximum (predídete tým zavdzušneniu systému)
  • Ak vlastník bytu nepociťuje potrebu vo svojom byte kúriť odporúčame zavrieť termostatickú hlavicu
  • Predseda SVB alebo správca BD by mali po zahájení vykurovania skontrolovať hydraulické vyregulovanie bytového domu