Zoznam zdrojov

OKRUH 

SÍDLISKA JUH

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Západná 3115
 • Západná 3116
 • J. Halašu 2520
 • Šmidkeho 2521
 • Šmidkeho 2522
 • Saratovska 2523
 • Západna 2636
 • Západna 2637
 • Saratovská 2638
 • Saratovská 2715

VÝHREVŇA

 • Liptovská 6698

KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (KOST)

 • Liptovská DSS 3134
 • Šmidkeho 2606/1
 • Šmidkeho 2424/20
 • Šmidkeho 2423/18
 • Šmidkeho 2654/16
 • Šmidkeho 2650/15
 • Západná 2501

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (OST)

 • Kyjevská 2472
 • M.Bela 2475
 • Východná 2480
 • M.Bela 2439
 • Halalovka 2445
 • Halalovka 2479
 • Východna 2616
 • Liptovská 2716
 • T.Vansovej 2717

OKRUH

SOBLAHOVSKÁ

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Krátka 2412
 • Bezručova 2418
 • Beckovská 1189

VÝHREVŇA

 • Beckovská 3124
 • 28. októbra 3058

KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (KOST)

 • Legionárska 660/47
 • Legionárska 655/41
 • Beckovská 1186/15
 • Beckovská 1186/17
 • Beckovská 1184/3
 • Beckovská 1188
 • 28. októbra 1179/30
 • 28. októbra 1177/43
 • 28. októbra 1176
 • Inovecká 1145
 • Inovecká 1146
 • Inovecká 1147/48
 • Dlhé Hony 1160
 • Inovecká 1142
 • Inovecká 1143
 • Inovecká 1144

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (OST)

 • Inovecká 1140
 • 28.októbra 1174

OKRUH

ZÁMOSTIE

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Bavlnárska 1778
 • Duklianských
  Hrdinov 881
 • Piešťanska 2137

DOMOVÉ KOTOLNE

 • Zlatovská 1967
 • Veľkomoravská 1176

OKRUH 

MESTO STRED

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Horný Šianec 3494
 • Piaristická 271

OKRUH

NOVINY

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • J. Zemana 2349

OKRUH

SIHOŤ

BLOKOVÉ KOTOLNE

 • Študentská 1641
 • Nálepková 1684

VÝHREVŇA

 • Považská 1713

ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (OST)

 • Švermová 1630
 • Nábrežná 1636
 • Turkovej 1731
 • Turkovej 6359
 • Gagarinova 6358
 • Žilinská 639
 • Clementisova 712
 • Sibírska 714
 • Považská 1713

KOMPAKTNÉ ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA (KOST)

 • Opatovská 675/45