Kontakt

Kontaktné miesto a korešpondenčná adresa:

Výroba tepla, s.r.o.
Krátka 2412
911 01 Trenčín

telefón: 032/65 234 95
mobil: 0905 603 211
e-mail: info@teplotn.sk

Dispečing – 0905 648 437

Dispečing je nepretržitá havarijná služa, na ktorú je možné volať 7 dní v týždni, 24 hodín denne aj počas víkendov a sviatkov.

Fakturačné údaje:

Výroba tepla, s.r.o.
Česká 15, 831 03 Bratislava
OS Bratislava I, vložka č.103013/B

IČO: 47 257 202
DIČ: 2120 050 955
IČ DPH: SK2120 050 955

KLIENTSKE HODINY 

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  

8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 11:00  12:00 – 16:00
8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 12:00