FAQ

Ako postupovať pri poruchách dodávky ÚK a TÚV v bytových domoch?

Každodenne sa stretávame so sťažnosťami na nedostatočnú teplotu TÚV či nedostatočnú dodávku ústredného kúrenia v bytových domoch, ako aj s inými poruchami súvisiacimi s dodávkou ÚK a TÚV. S každou sťažnosťou či pripomienkou sa zaoberáme, resp. preverujeme jej stav. Vo väčšine prípadov však nie je problém na našej strane, ale naopak v bytovom dome. Pre opakujúce sa neopodstatnené výjazdy našich zamestnancov si dovoľujeme informovať vlastníkov v bytových domoch o nasledovnom postupe pri nahlasovaní spomínaných porúch.

Informovať treba štatutára

V prípade zistenia poruchy v bytovom dome treba najskôr osloviť predsedu (v prípade, že bytový dom má zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov) alebo správcu (správa na základe zmluvy o výkone správy).

Príčinu by ste mali najskôr hľadať v dome

Predseda/správca by mal preveriť či daný problém nespôsobujú napr. uzatvorené stupačky ÚK a TÚV alebo zavzdušnené rozvody ÚK a TÚV na najvyššom poschodí v bytovom dome. Doposiaľ tieto príčiny odhalili naši zamestnanci. Do budúcnosti by sme chceli všetkých upozorniť, že takéto výjazdy, resp. vykonané práce budeme bytovému domu fakturovať.

Dodávateľ tepla je posledný

Pokiaľ sú spomínané veci v bytovom dome v poriadku, treba sa obrátiť na dodávateľa tepla a TÚV – Výroba tepla, s.r.o. Situáciu samozrejme preveríme a zabezpečíme odstránenie poruchy.

Prečo nekúri celý radiátor, keď máme vyregulovanú sústavu a merače?

V prevažnej väčšine regulácia na radiátoroch je zabezpečená termostatickými ventilmi. Pre tieto je charakteristické, že regulujú prietok cez radiátor priškrtením. Pri stave regulácie, kedy je nutné menšie množstvo tepla, prietok sa priškrtí a v radiátore sa rozloží teplota tak, že vrch radiátora má teplotu vstupného média, ale spodok je samozrejme viac vychladnutý ako keby bol ventil úplne otvorený. V prípade, že ventil je úplne otvorený, miestnosť nemá optimálnu teplotu a predsa nehreje celý radiátor, vtedy je predpoklad, že regulačný ventil je zanesený a je nutné zabezpečiť opravu.

Ako postupovať pri výmene vykurovacích telies?

Výmena vykurovacích telies je počas celého roka aktuálnou témou. Problémy nastávajú pokiaľ sa niekto rozhodne vymeniť vykurovacie teleso počas vykurovacej sezóny. To je možné zrealizovať len v prípade havarijného stavu.

Mimo vykurovacieho obdobia závažné problémy nehrozia, avšak treba dodržiavať jednotlivé kroky:

  1. Informovať správcu/predsedu SVB o výmene vykurovacích telies, pričom je potrebné uviesť, ktoré vykurovacie telesá v byte chcete vymeniť a spôsob výmeny vykurovacieho telesa.
  2. Výmenu vykurovacích telies môže vlastník zrealizovať až po súhlasnom stanovisku správcu/predsedu SVB. Je dôležité zvoliť typ vykurovacieho telesa s rovnakým výkonom, aké malo staré vykurovacie teleso, aby bola zabezpečená dostatočná tepelná pohoda v byte a nedošlo k narušeniu hydraulického vyregulovania objektu.
  3. Ak výmenu vykurovacích telies v byte bude realizovať odborne zdatná osoba, po vykonaní výmeny vlastník uvedenú výmenu bezodkladne oznámi správcovi/predsedovi SVB z dôvodu toho, aby poverení pracovníci príslušnej firmy vykonali výmenu pomerového rozdeľovača nákladov z demontovaného na nové vykurovacie teleso.
  4. Výmenu vykurovacích telies počas vykurovacej sezóny je možné realizovať len v prípade havarijného stavu vykurovacích telies. O prípadnom vypustení stupačiek  doporučujeme vopred informovať dodávateľa tepla, aby tento po naplnení systému nehľadal únik.