Dispečing

Dispečing výroby tepla je nepretržitá havarijná služba, na ktorú je možné volať 7 dní v týždni, 24 hodín denne aj počas víkendov a sviatkov.

Naši zamestnanci vám ochotne poradia, resp. zabezpečia odstránenie poruchy týkajúcej sa nekvalitnej dodávky TÚV alebo tepla. Zaručujeme rýchle rozpoznanie chyby a kvalifikovaný zásah.

Systém centrálneho zásobovania neustále monitorujeme a v prípade problému s dodávkou tepla alebo TÚV okamžite reagujeme.