Vyregulované rozvody tepla a TÚV

Vyregulované rozvody tepla a TÚV majú výrazný podiel pri úspore nákladov v bytovom dome (BD). Mať vyregulované, preregulované a pravidelne vykonávať servis je nevyhnutné pre optimalizáciu nákladov a komfortné bývanie. 

Hydraulické vyregulovanie je proces, ktorého cieľom je dosiahnuť požadované prerozdelenie cirkulujúcej vody v systémoch zásobovania teplom, resp. teplou vodou. Jednoducho povedané, aby sa aj k posednému radiátoru v BD dostalo potrebné množstvo vykurovacej vody, alebo aby všetci odberatelia mali k dispozícii teplú vodu požadovanej teploty a prietoku v potrebný čas.

Legislatívna povinnosť podľa § 11, zákona č.321/2014 Zb.z. jednoznačne vyjadruje, že vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním, alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém a rozvody teplej vody v budove.

Štatutári SVB, pre ktorých vykonávame Mandátne služby, majú tieto informácie k dispozícii.  
Chcete sa aj Vy dozvedieť viac o tejto téme? Napíšte nám. Budeme sa tešiť.

Ďakujeme, že ste nás kontaktovali
Správu nebolo možné odoslať, kontaktujte nás prosím e-mailom na marketing@spbtn.sk
  späť na Aktuality