SSE

Stredoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), je dodávateľská energetická spoločnosť s viac ako 95 ročnou tradíciou. Svojim zákazníkom poskytuje okrem spoľahlivej dodávky elektriny a plynu aj ďalšie energetické služby pre domácnosť a podnikanie.

ELEKTRINA OD SSE

S elektrinou od SSE získate viac než len atraktívnu cenu:

PLYN OD SSE

S plynom od SSE získate:

ĎAĽŠIE ENERGETICKÉ PRODUKTY A SLUŽBY

Potrebujete pomoc elektrikára, plynára alebo kúrenára? Využite službu SSE Opravár!

Viac informácií o produktoch a službách SSE sa dozviete aj na www.sse.sk.