SSE

Stredoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE) je dodávateľská energetická spoločnosť. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby súvisiace s dodávkou a používaním elektrickej energie a plynu. SSE vznikla 1. januára 2002. Jej jediným zakladateľom bol Fond národného majetku Slovenskej republiky. Na základe Uznesenia Vlády SR č. 538 zo dňa 22. mája 2002, 49 % podielu Fondu národného majetku SR získala priamym predajom spoločnosť Electricité de France International (EDFI). Dňa 31. októbra 2002 spoločnosť vstúpila do SSE ako strategický partner.

Dňa 27. novembra 2013 EDFI a Energetický a průmyslový holding (EPH), a. s. úspešne dokončili transakciu, ktorej predmetom bol prevod minoritného podielu 49 % a manažérskej kontroly v spoločnosti SSE z EDFI na EPH.