Cenník služieb

Icon

Cenník poplatkov

Cenník služieb a poplatkov pre bytové domy za služby nad rámec Zmluvy o výkone správy/Mandátnej zmluvy.