Služby pre bývanie

O NÁS

Spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. je na trhu od roku 2007 a vznikla premenovaním pôvodnej firmy Tebys, s.r.o. novým majiteľom.

Služby pre bývanie, s.r.o. sú tradičnou správcovskou spoločnosťou, ktorá v Trenčíne a v blízkom okolí poskytuje pre bytové domy silné zázemie s modernými a komplexnými službami.

Správu bytových a nebytových priestorov  vykonávame prostredníctvom:
  • Mandátnej zmluvy, uzatváranej so Spoločenstvom vlastníkov bytov,
  • Zmluvy o výkone správy, ktorá je podpisovaná s každým vlastníkom bytu osobitne.  

Vďaka kvalite práce a profesionalite zamestnancov záujem o naše služby kažodoročne rastie. Počtom spravovaných bytových domov, domových kotolní sme líderskou správcovskou spoločnosťou. Našim cieľom je udržať doterajšie postavenie, rozširovať okruh poskytovaných služieb a prirodzene aj našich zákazníkov. Naše služby sú určené každému, kto uprednostňuje efektívnosť, flexibilitu a spoľahlivosť.


INVESTIČNÉ AKCIE ZA VYŠE 1,1 MIL. € ROČNE

4500 BYTOV

30 DOMOVÝCH KOTOLNÍ

180 BYTOVÝCH DOMOV