Vstup do vnútorných priestorov našich spoločností

Oznamujeme všetkým našim klientom, že od 02. novembra 2020 do 09. novembra 2020 sa bude na vstup do vnútorných priestorov našich spoločností vzťahovať

§ 1 Vestníka vlády SR (30 ročník, čiastka 12, vydaný 30.10.2020).

Ako prevádzkovateľ zariadenia sme oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov predloženie príslušného dokladu  (potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu vykonaného od 29.10.2020 do 1.11.2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19)

Prosíme našich klientov o rešpektovanie uvedeného nariadenia, ktoré bolo prijaté v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie,  ako aj  zamedzením  jeho ďalšieho šírenia.