Montáž PRVN, rozpočítavanie tepla a regulácia UK

Spoločnosť TTI-Energo, spol. s.r.o. sa tento rok stala súčasťou firiem spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o.
Spoločnosť ponúka výmenu a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), rozúčtovanie nákladov na vykurovanie, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a rozvodov vody.

Ak ako vlastníci bytov chcete šetriť náklady za teplo (bez ohľadu na zákonnú povinnosť) a chcete ich spravodlivejšie prerozdeľovať, je najefektívnejším riešením inštalácia PRVN  a prerozdelenie nákladov podľa nich. V spolupráci so spoločnosťou ENBRA vám vieme poskytnúť poradenstvo, montáž, odpočet ako aj následne rozpočítavanie nákladov na ÚK.

Štandardný PRVN s fyzickým odpočtom: Qundis Caloric 5.5 BASIC

 • Vynikajúci pomer cena/kvalita
 • Vysoká presnosť a spoľahlivosť
 • Vysoká úroveň zabezpečenia
 • Jednoduchá montáž
 • Ochrana proti pokusom o ovplyvnenie
 • Ročný odpočet k naprogramovanému dňu
 • Cyklické zobrazovanie údajov na prehľadnom LCD displeji
 • Zabezpečenie odpočtu kontrolným číslom
 • Dvojsnímačové prevedenie

Ročné rozpočítavanie nákladov na ÚK

 • Cena za odpočet a rozpočítavanie tepla na jeden radiátor sa určujú individuálne, odpočty PRVN zabezpečuje naša spoločnosť. Ak si odpočet PRVN zabezpečíte sami, cena za rozpočítavanie sa znižuje. Tlačivá k odpočtom Vám dodáme.
 • S PRVN  nevystupujú počas ich životnosti (výrobca udáva 10 rokov) žiadne ďalšie náklady (nepodliehajú ani metrologickému overovaniu), okrem prípadu výmeny radiátora, keď musí byť PRVN namontovaný na druhý radiátor.

Rádiový PRVN s diaľkovým odpočtom: Sontex 566

 • Vysoká presnosť a spoľahlivosť
 • Vysoká úroveň zabezpečenia
 • Jednoduchá montáž
 • Ochrana proti pokusom o ovplyvnenie
 • odpočet na diaľku – nikto nevstupuje do bytu
 • nevyžaduje si inštaláciu rádiových uzlov na chodbách
 • dvojsnímačové prevedenie
 • veľmi jednoduchá montáž
 • životnosť batérie 10 rokov
 • pamätá si 144 mesačných spotrieb
 • vďaka obojsmernej rádiovej technológií merače vysielajú rádiový signál len pri odpočtoch. Toto riešenie zabraňuje vzniku elektronického smogu.

Ročné rozpočítavanie nákladov na ÚK

Cena za odpočet a rozpočítavanie tepla na jeden radiátor činí: 1,50 € bez DPH; diaľkový odpočty PRVN zabezpečuje naša spoločnosť.
S PRVN  nevystupujú počas ich životnosti (výrobca udáva 10 rokov) žiadne ďalšie náklady (nepodliehajú ani metrologickému overovaniu), okrem prípadu výmeny radiátora, keď musí byť PRVN namontovaný na druhý radiátor.

Kontaktné údaje:

avatar


TTI-Energo, spol.s.r.o.

Krátka 7648, 911 01 Trenčín,
www.tti.sk
0908 717 970
tti@tti.sk