Oznámenie o cene tepla pre rok 2019

Vážení odberatelia,
aj v tomto roku sa budeme ako obchodní partneri stretávať pri dodávke tepla a teplej vody. Dúfame, že s našimi službami ako aj prístupom a v neposlednom rade cenou tepla prispejeme k vzájomnej spokojnosti. Výroba a rozvod tepelnej energie patria medzi regulované odvetvia. Cena tepla je v zmysle zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov regulovaná, čo v praxi znamená, že si ju výrobca nemôže stanoviť sám.