Ostatné služby

Výkon správy

Správa BD sa môže vykonávať aj prostredníctvom Zmluvy o výkone správy. Vlastníci bytov a nebytových priestorov uzavrú so správcovskou poločnosťou Zmluvu o výkone správy, účelom ktorej je správa bytového domu. Správa domu je obstaranie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome: prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby…

Čítať viac Výkon správy

Mandátne služby

Jednou z možnosti správy bytového domu je zriadenie spoločenstva vlastníkov bytov a NP (SVB). SVB je právnicka osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu, nebytové priestory (NP), ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a NP, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Činnosť spoločenstva riadi a koná v jeho mene predseda. Služby pre bývanie,…

Čítať viac Mandátne služby

Výroba a rozvod tepla

Spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. vznikla 01.04.2016 a to rozdelením pôvodnej spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o. na dve samostatné spoločnosti – Služby pre bývanie, s.r.o. a Výroba tepla s.r.o. V súčasnosti spoločnosť Výroba tepla, s.r.o. zabezpečuje výrobu a rozvod tepla a teplej vody v prevažnej časti mesta Trenčín. Teplo na ústredné vykurovanie (ÚK) a teplá úžitková voda…

Čítať viac Výroba a rozvod tepla

Upratovacie služby

Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Služby pre upratovanie Trenčín, s.r.o. vám ponúkame upratovacie služby vnútorných a vonkajších priestorov bytového domu. Služby pre upratovanie Trenčín, s.r.o. zabezpečuje nasledovné činnosti:  upratovanie spoločných priestoroch v BD a nebytových priestorochupratovanie garážových priestorov (strojové zametanie)upratovanie v bytoch a rodinných domochupratovanie v kanceláriách a prevádzkových priestoroch  Tradičné susedské striedanie upratovacích služieb už čoraz…

Čítať viac Upratovacie služby

Remeselné služby

Firma Remeselné služby s.r.o Vám s úplnou odbornosťou a serióznosťou  pomôže vyriešiť technické problémy, ktoré Vám vzniknú na Vašom bytovom dome. Obkladačské práce Pokladanie obkladu v rôznych rozmerochObkladanie mozaikouObkladanie prírodným kameňomObkladanie obvodového sokluOsadenie vane a umývadla, WCObmurovanie vaneOsadenie závesného WC a vodovodnej batérieVykružovanie otvorov do dlažby a iné. Maliarske práce Zoškrabovanie starých fariebPenetrovanieZoškrabovanie starých olejových fariebMaľovanie…

Čítať viac Remeselné služby

Montáž PRVN, rozpočítavanie tepla a regulácia UK

Spoločnosť TTI-Energo, spol. s.r.o. sa tento rok stala súčasťou firiem spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o.Spoločnosť ponúka výmenu a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN), rozúčtovanie nákladov na vykurovanie, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav a rozvodov vody. Ak ako vlastníci bytov chcete šetriť náklady za teplo (bez ohľadu na zákonnú povinnosť) a chcete ich spravodlivejšie prerozdeľovať, je najefektívnejším riešením inštalácia PRVN…

Čítať viac Montáž PRVN, rozpočítavanie tepla a regulácia UK