Odborný seminár pre podporu obnovy bytových domov

Vážení zástupcovia vlastníkov, predsedovia SVB, vlastníci bytov

Združenie pre podporu obnovy bytových domov,  Mesto Trenčín,  spolu s našou spoločnosťou Služby pre bývanie, s.r.o., Vás srdečne pozývame  na odborný seminár,  ktorý sa bude konať dňa 22.5.2019 o 15,00 hod v Posádkovom klube v Trenčíne. Pripravené sú zaujímavé témy s renomovanými prednášajúcimi, okrem iných Prof. Ing. Dušan Petráš PhD – ZpOBD, Ing. Zuzana Petrášová – ŠFRB.

Vstup a občerstvenie počas odborného seminára sú pre všetkých účastníkov zabezpečené bezplatne. Každý účastníkdostane zdarma novú tlačenú verziu „Manuálu komplexnej obnovy bytových domov“. V závere seminára je pripravené losovanie tomboly o hodnotné vecné ceny.

Účasť je potrebné potvrdiť do 21.5.2019 do 12,00 hod u Bc. Soni Hankociovej (kontakt: tel. 0903 794 105, mail: s.hankociova@spbtn.sk)
Tešíme sa na stretnutie s Vami.