Nahlásenie spotrebovaného množstva TÚV za rok 2019

Žiadame Vás o nahlásenie spotrebovaného množstva teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV) za rok 2019 podľa jednotlivých odberných miest, počtu osôb a vyznačenie, či určené meradlá plnia náležitosti § 11 zákona č. 157/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.