Kontakt

Služby pre bývanie s.r.o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412, 911 01 Trenčín
OS Trenčín, Vložka č:  366/R

telefón: 032/65 234 94
e-mail: info@spbtn.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO: 31444318
DIČ: 2020384993
IBAN: SK 07 1111 0000 0010 3885 0005

Kontaktné miesto a korešpondenčná adresa:

Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412
911 01 Trenčín

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  

8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 11:00  12:00 – 16:00
8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 12:00

Výroba tepla s.r.o.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Výroba tepla, s.r.o.
Česká 15, 831 03 Bratislava
OS Bratislava I, vložka č.103013/B

telefón: 032/65 234 95
e-mail: info@teplotn.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 47 257 202
DIČ: 2120 050 955
IČ DPH: SK2120 050 955

Kontaktné miesto a korešpondenčná adresa:

Výroba tepla, s.r.o.
Krátka 2412
911 01 Trenčín

Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok  
Piatok  

8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 11:00  12:00 – 16:00
8:00 – 11:00  12:00 – 15:00
8:00 – 12:00