Dodávka a montáž bytových vodomerov

Prostredníctvom spoločnosti Služby pre Vás, s.r.o. vám ponúkame dodávku a montáž bytových vodomerov zn. ENBRA. Vybrať si môžete medzi štandardným vodomerom a vodomerom s rádiovým modulom.

Štandardný bytový vodomer ENBRA:

 PoložkaCena 
s DPH (EUR)
Vodomer ER-AM DN15, SV/TV
+ montáž, plombovanie, protokol
21,00 €

Vodomer s rádiovým modulom ENBRA: 

umožňuje odčítanie stavov na diaľku, bez nutnosti vstupu do bytu

 PoložkaCena 
s DPH (EUR)
Vodomer ER-AM DN15, SV/TV
+ Rádiový modul JS-02 + montáž, plombovanie, protokol
40,00 €

Súčasťou vodomera sú:

proti magnetická ochrana
mechanická plomba
elektronická plomba – s rádiovým modulom

Bytový vodomer ER-AM je suchobežný jednovtokový vodomer vyznačujúci sa mimoriadne vydarenou konštrukciou s použitím mnohých technických vylepšení. To spolu s precíznou výrobou zabezpečuje mimoriadnu presnosť meradla nielen pri ustálenom prietoku vody, ale tiež pri rýchlom nábehu a dobehu prietoku, čo je obzvlášť dôležité pri používaní pákových batérií.

Základná charakteristika a vlastnosti:

 • mimoriadne presný (Rmax = 100)
 • zvýšená presnosť v kombinácii s pákovými batériami
 • úplne neovplyvniteľný magnetom ani iným spôsobom
 • bez nutnosti ukľudňujúcich dĺžok na vstupe a výstupe
 • špeciálny tvar tlakovej dosky zvyšuje odolnosť proti mrazu
 • masívna, mechanicky veľmi odolná konštrukcia
 • pripravený na montáž rádiomodulu – prenos informácií o veľkosti a smere prietoku
 • kryt číselníka z nárazuvzdorného materiálu je otočný pre ľahký odpočet údajov a je hermeticky uzavretý – ochrana proti zahmleniu
 • typovo schválený podľa najnovšej európskej normy podľa 2004/22/ES – MID
 • spĺňa požiadavky na výrobky pre priamy styk s pitnou vodou podľa vyhl. č. 409/2005 Sb.
 • záruka na vodomer aj rádiový modul je 3 roky
 • životnosť batérie  je 12 rokov: 

Všeobecné informácie ohľadne novej legislatívy:

Dňa 1.augusta 2019 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole.  Nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky došlo k zavedeniu novej položky v prílohe č.1 k vyhláške pre bytový vodomer  s jednotným časom platnosti overenia 5 rokov pre bytové vodomery na studenú a teplú vodu.

Kontaktné údaje:

Služby pre Vás, s.r.o.

Krátka 7648, 911 01 Trenčín
IČO: 50257196
www.spbtn.sk
info@spbtn.sk

0940 510 369
0911 975 570

Spoločnosť Služby pre Vás má oprávnenie na montáž určených meradiel pod:“ Rozhodnutie o registrácii č. R/I-14/2017 zo dňa 23.1.2017 v znení Rozhodnutia UNMS č. 2018/900/014937/04022 zo dňa 12. 12. 2018 v znení  Rozhodnutia č. UMNS/01323/2019-900/003738 zo dňa 15.4.2019