Dočasné prerušenie stránkových hodín

Na základe výrazne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie rozhodla Vláda Slovenskej republiky o zákaze vychádzania obyvateľov zo svojich obydlí s výnimkou vychádzania v presne definovaných dôvodoch.

Na základe tohto rozhodnutia sme pristúpili k dočasnému prerušeniu stránkových hodín do odvolania.

V týchto dňoch sa zároveň rušia všetky schôdze vlastníkov, pracovné rokovania, ako aj stretnutia s klientmi.
Prosíme klientov, aby nás v neodkladných záležitostiach kontaktovali telefonicky alebo emailom:

na tel. číslach: 032/6523494, e-mail: info@spbtn.sk,
(alebo na priame kontakty na pracovníkov uvedené na webe: www.spbtn.sk)

Poštu, odpočtové hárky a iné dokumenty vhadzujte do schránok pri dverách

Toto opatrenie bolo prijaté v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie,  ako aj  z dôvodu  zamedzenia ďalšieho šírenia.

Všetky súrne a neodkladné záležitosti budú  po nahlásení  riešené individuálne. Zároveň Vás prosíme o sledovanie nášho webu kde budeme pridávať aktuálne informácie týkajúce sa obnovenia stránkových hodín a ďalšie dôležité informácie ohľadne fungovania našich spoločností.