Deratizácia

Vážení vlastníci,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že v zmysle § 52 ods. 1 písm. j) Zákona č. 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako aj v zmysle Výzvy Mesta Trenčín,  bude v termíne od 09.11.2020 do 19.11.2020, vykonaná deratizácia v spoločných  častiach a zariadeniach bytových domov. Deratizáciu bude vykonávať p. Tibor Jacko so svojim kolegom Matejom Šulekom.

Upozorňujeme všetkých  vlastníkov – majiteľov domácich zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu pohybu domácich zvierat v spoločných priestoroch bytového domu, ako aj v okolí  bytového domu a zabránili ich kontaktu s návnadami.