ČO ROBIŤ V PRÍPADE PORUCHY ALEBO HAVÁRIE?

Vážení vlastníci,
dávame vám do pozornosti zoznam kontaktných osôb, ktoré by ste mohli využiť  v havarijných situáciách alebo pri poruchách zariadení a spotrebičov nachádzajúcich sa nielen v spoločných priestoroch bytového domu, ale aj v bytoch. V zozname nájdete telefónne čísla na poruchové linky SPP, ZSE, TVK a dodávateľa tepla a teplej vody. Okrem toho sú vám k dispozícií kontakty na osoby, ktoré vám pomôžu pri vodoinštalaterských, plynárenských, stolárskych či elektroinštalačných prácach.

Havarijné a poruchové služby

 • poruchová linka SPP(plyn):  0850 111 727
 • poruchová linka ZSE (elektrina): 0850 333 999
 • poruchová linka TVK (voda): 0800 115 495
 • poruchová linka Služby pre bývanie, s.r.o. (teplo, TÚV): 032/65 222 54

Kúrenárske a vodoinštalačné práce väčšieho rozsahu

BIO TRADE A TRANS, s.r.o.
Petrík František, tel. kontakt: 0911 393 392

Kúrenárske práce – demontáž a montáž vykurovacích telies

 • výmena termostatických ventilov a hlavíc
 • vypustenie a napustenie systémov TÚV, ÚK
 • odstavenie systému TÚV, ÚK:
 • Vodoinštalačné práce – výmena regulačných ventilov, guľových ventilov, uzatváracích klapiek, spätných klapiek, filtrov
 • demontáž starých rozvodov TÚV, ÚK
 • montáž nových rozvodov TÚV, ÚK

Živnostníci, zabezpečujúci drobné údržbárske práce 

Stolárske, zámočnícke práce, zasklievanie: 

 • Vladimír Gallo, tel. kontakt: 0905 395 169, 0911 971 900    

Elektroinštalačné práce:

 • Miroslav Bečár, tel. kontakt: 0903 397 319
 • Martin Havier, tel. kontakt: 0903 381 049

Vodoinštalačné práce: 

 • Ivan Blažo, tel. kontakt: 0903 143 601
 • Igor Straka, tel. kontakt: 0903 429 885
 • Martin Havier, tel. kontakt: 0903 381 049

Plynárske práce – opravy plynových spotrebičov – opravy prietokových ohrievačov:

 • Igor Straka, tel. kontakt: 0903 429 885

Murárske práce:

 • Martin Havier, tel. kontakt: 0903 381 049

Prepchatie a čistenie kanalizácie:

 • Dušan Vranák, tel. kontakt: 0903 457 792
 • Ivan Blažo, tel. kontakt: 0903 143 601

Kúrenárske práce:

 • Igor Straka, tel. kontakt: 0903 429 885