Aktualizácia kontaktných údajov

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás  informovať, že v  týchto dňoch intenzívne pripravujeme všetko potrebné k tomu, aby sme Ročné vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu/ nebytového priestoru  za rok 2020 doručovali  elektronicky na Vaše mailové adresy.


V našej databáze evidujeme u väčšiny  z Vás – vlastníkov bytov a nebytových priestorov kontaktné údaje (mailovú adresu, mobilný kontakt). Stáva sa však, že si tieto údaje zmeníte, ale nám ich opomeniete nahlásiť. Ak ste zmenili svoju mailovú adresu alebo mobilný kontakt, alebo nie ste si istý, či evidujeme správne údaje, prosíme Vás o ich aktualizáciu.

Aktualizáciu kontaktných údajov je možné zrealizovať písomne na mail. adrese: odpocty@spbtn.sk v termíne do 20.04.2021. V maily  je potrebné  uviesť:

  • Aktuálnu mailovú adresu
  • Aktuálny mobilný kontakt
  • Vaše  meno a priezvisko
  • Ulicu, súpisné číslo a číslo bytu / nebytového priestoru

Elektronickým doručovaním chceme zefektívniť  a zrýchliť doručovanie  Ročného vyúčtovania, ale zároveň chceme  prispieť  k ochrane  zdravia Vás, našich klientov a našich kolegov v aktuálnej epidemiologickej situácii.

(Vaše osobné údaje budú použité výlučne za účelom plnenia Zmluvy o výkone správy. Spracovanie osobných údajov bude plne v súlade s nariadením  Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov /GDPR/ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)