Náš tradičný odborný seminár na tému ÚSPORY, BEZPEČNOSŤ, ZDRAVIE, KOMFORT a KVALITA BÝVANIA sa uskutočnil 27. 4. 2023 v hoteli Elizabeth. 

Zúčastnilo sa na ňom viac ako 120 hostí - predsedov SVB a zástupcov z bytových domov nie len z Trenčína, ale aj okolia. Veľká vďaka patrí práve im. Teší nás záujem o naše semináre a zároveň aj zaväzuje. Prednášajúci mali pripravené zaujímavé a podnetné prednášky. Snažíme sa vždy o vyskladanie tém, ktoré sú žiadané, zaujímavé a potrebné ako pre staršie BD, tak aj pre novšie BD. A zároveň Vám chceme prinášať aj niečo nové. 

Vážime si Vašu podporu a pozitívne ohlasy. Vaše podnety a spätná väzba nám pomáha sa zlepšovať a tiež vnímame, že má zmysel sa takto pravidelne stretávať s odbornými pracovníkmi z rôznych technických oblastí, ktoré sa týkajú bývania.

Vďaka podpore obchodných partnerov sme mohli prekvapiť prítomných a na záver semináru oceniť 4 bytové domy, ktorým venovali bezplatné vykonanie služby pre BD z portfólia svojej činnosti.

Ešte raz ĎAKUJEME všetkým - účastníkom, prednášajúcim a obchodným partnerom za podporu. 

Do skorého videnia priatelia! 
Tím pracovníkov Služieb pre bývanie

  späť na ​Aktuality