Netečie Vám teplá voda alebo sa Vám zdá, že sa vo Vašom byte nekúri?

 1. Informujte štatutára Vášho bytového domu..
  Ak je vo Vašom bytovom dome Spoločenstvo vlastníkov bytov kontaktujte svojho predsedu, v prípade, že nie ste SVB kontaktujte Vášho správcu príp. jeho zástupcu.

 2. Príčinu nedostatkov hľadajte  najskôr vo Vašom dome.
  Predseda SVB, resp. správca by mal preveriť, či daný problém nespôsobujú:
  – uzatvorené stupačky ÚK a TÚV,
  – zavzdušnené rozvody ÚK a TÚV na najvyššom poschodí v bytovom dome,
  – v prípade poruchy len na jednom radiátore je potrebné prekontrolovať funkčnosť termostatického ventilu,
  – hydraulické vyregulovanie bytového domu; Váš predseda resp. správca disponuje informáciou, či bytový dom je hydraulicky vyregulovaný a na základe projektu hydraulického vyregulovania vie dať skontrolovať správnosť nastavenia regulačných prvkov.

 3. Ak ste sa skutočne presvedčili o tom, že spomínané nedostatky v bytovom dome sú v poriadku a daný problém je v celom bytovom dome, obráťte sa na dodávateľa tepla a TÚV s podrobnejšími informáciami o probléme, t.j. od kedy sa daný problém vyskytuje, v akom čase sa problém vyskytuje (napr. počas celého dňa, počas týždňa príp. víkendu, v ranných alebo večerných hodinách a pod); taktiež pomôže aj Projekt vyregulovania pre kontrolu vstupných parametroch do bytového domu.
  späť na ​Aktuality