Jarná deratizácia 2023

V týchto dňoch prebiehajú na území miest, resp. je potrebné zabezpečiť aj na bytových domoch (BD) povinné jarné deratizácie vyplývajúce zo Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Pre naše bytové domy vo výkone správy tieto úkony zabezpečujeme – zástupcovia vlastníkov BD sú oboznámení. Pre štatutárov Spoločenstiev (SVB) vyplýva povinnosť túto činnosť zabezpečiť pre svoj BD – SVB s našimi mandátnymi službami sú tiež informovaní.

Upozorňujeme rodičov malých detí, tiež majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v tomto čase zvýšili kontrolu ich pohybu a zabránili kontaktu s návnadami.

  späť na ​Aktuality