Aktuálne informácie o obmedzeniach súvisiacich s núdzovým stavom

Aktuálne informácie o obmedzeniach súvisiacich
s núdzovým stavom

Vážení klienti, z dôvodu zhoršujúcej sa situácie súvisiacej s ochorením Covid-19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás v prípade potreby, kontaktovali predovšetkým telefonicky alebo e-mailom.

Dovoľujeme si Vás informovať, že vstup klientov do prevádzky správcu je v režime OTP, pričom je potrebné, aby sa klienti pri vstupe preukazovali: 

Vstup klientov do prevádzky je možný maximálne v počte 1 klient pre oddelenie mandátu a 1 klient pre oddelenie výkonu správy. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a dezinfekcie zostáva zachované.

Vyššie uvedené žiadame v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a rozhodnutiami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zmyslom vyššie uvedených opatrení  je ochrana zdravia a života  našich klientov a pracovníkov.

Za porozumenie ďakujeme.

  späť na Novinky