Energetické certifikáty a Energetické štítky

Nakoľko neustávajú dotazy vlastníkov a štatutárov SVB ohľadom Energetických certifikátov a Energetických   štítkov, dovoľujeme si uviesť aspoň základné informácie k tejto problematike. 
Legislatívna povinnosť Energetickej certifikácie bytových domov vychádza zo Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a Vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z..   

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy - Vášho bytového domu. 
Energetický certifikát = ukazovateľ hospodárnosti domu.

Štatutári SVB, pre ktorých vykonávame Mandátne služby, majú tieto informácie k dispozícii.  
Chcete sa aj Vy dozvedieť viac o tejto téme? Napíšte nám. Budeme sa tešiť.

Ďakujeme, že ste nás kontaktovali
Správu nebolo možné odoslať, kontaktujte nás prosím e-mailom na marketing@spbtn.sk
  späť na Aktuality