Letná údržba 2016
Počas letných mesiacov bude prebiehať letná údržba tepelných zariadení, počas ktorej bude prerušená dodávky teplej úžitkovej vody a to v prvý deň odstávky v čase od 7:00 h do posledného dňa odstávky cca 18:00 h. Prinášame vám harmonogram letnej údržby podľa tepelných zdrojov
http://spbtn.sk/sluzby-pre-byvanie/sites/default/files/obrazky/letna_udrzba_2016_final.xls
Ekonomické služby
Zriadenie a vedenie bežného účtu pre bytový dom, na ktorom sa vedú všetky príjmy a výdaje týkajúce sa bytového domu ako aj fondu prevádzky, údržby a opráv (všetky úhrady sú realizované prostredníctvom elektronického bankovníctva).
http://spbtn.sk/sluzby-pre-byvanie/spolocenstvo-vlastnikov-bytov-svb
Bývajte s prehľadom
Vo viacerých záležitostiach už nemusíte navštevovať správcu alebo kontaktovať Vášho zástupcu /predsedu. Informácie budete mať priamo doma.
http://spbtn.sk/sluzby-pre-byvanie/
Naša pridaná hodnota
Široký kolektív odborne spôsobilých a vyškolených technikov, ekonómov, špecialistov na oblasť stavebnej činnosti, vyhradených technických zariadení, meracej a regulačnej techniky, ochrany osobných údajov.
http://spbtn.sk/sluzby-pre-byvanie/
Áno

Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

Úvod

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV
Služby pre bývanie, s.r.o.

 
VÝROBA A ROZVOD TEPLA
Výroba tepla, s.r.o
12Výmennikových
staníc
21Blokových
kotolní
2Domové
kotolne
21Odovzdávacích
staníc
13Kompaktných Odovzdávacích staníc tepla (kost)