Ekonomické služby
Zriadenie a vedenie bežného účtu pre bytový dom, na ktorom sa vedú všetky príjmy a výdaje týkajúce sa bytového domu ako aj fondu prevádzky, údržby a opráv (všetky úhrady sú realizované prostredníctvom elektronického bankovníctva).
http://spbtn.sk/sluzby-pre-byvanie/spolocenstvo-vlastnikov-bytov-svb
Bývajte s prehľadom
Vo viacerých záležitostiach už nemusíte navštevovať správcu alebo kontaktovať Vášho zástupcu /predsedu. Informácie budete mať priamo doma.
http://spbtn.sk/sluzby-pre-byvanie/

Prezrite si náš kompletný sortiment v našom E-shope

Úvod

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMOV
Služby pre bývanie, s.r.o.

 
VÝROBA A ROZVOD TEPLA
Výroba tepla, s.r.o
12Výmennikových
staníc
21Blokových
kotolní
2Domové
kotolne
21Odovzdávacích
staníc
13Kompaktných Odovzdávacích staníc tepla (kost)